10/06/2015 - 07:03

Các đảng bộ, chi bộ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

TTH - Ngày 9/6, Đảng bộ xã Hương Sơn (Nam Đông), Đảng bộ Sở Tư pháp và Chi bộ cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua; đúc rút các bài học kinh nghiệm và bàn các mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020.

 
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình tặng hoa, chúc mừng Đại hội Đảng bộ Hương Sơn (Nam Đông)

 * Tại Đại hội Đảng bộ xã Hương Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Hương Sơn luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra. Hương Sơn là xã định canh, định cư đầu tiên của tỉnh cơ bản hoàn thành 19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.
Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Hương Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi 13 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng điểm. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 là 35 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 1-2%; hằng năm có trên 50% chi bộ Đảng TSVM, không có TCCS Đảng yếu kém...
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình nhấn mạnh, Hương Sơn cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, xem đây là hướng đột phá, góp phần giảm nghèo, tiến tới làm giàu cho người dân; thực hiện tốt chính sách xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Kiên trì xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; chăm lo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị xã hội TSVM; thực hiện nghiêm Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực, nhiệt huyết…
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí.
* Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tư pháp lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đạt được những kết quả khá toàn diện. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đã cơ bản hoàn thành. Đảng bộ đã lãnh đạo, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực tư pháp trên địa bàn.
Nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ Sở Tư pháp quyết tâm giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh và đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
* Nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ lần thứ VIII đề ra; hoàn thành nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan. Lãnh đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nhất là đối với nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên đảng viên, cán bộ trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa, công đoàn vững mạnh...

Anh Phong - Hải Huế - Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP