Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

01/03/2012 - 13:08

Cần sự góp ý của lão thành cách mạng

TTH - Hội nghị toàn quốc về xây dựng Đảng, diễn ra từ ngày 27 đến 29/2 có vị trí đặc biệt quan trọng để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong 4 nhóm giải pháp mà nghị quyết nêu ra, hội nghị chú ý bàn đến nhóm giải pháp “Tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên”. Tự phê bình và phê bình là vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng ta, là vấn đề đạo đức, là biện pháp hàng đầu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và là một trong những cách tốt nhất để củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Có một thực tế là, tuy đã được động viên và khuyến khích nhưng việc cấp dưới phê bình cấp trên, đặc biệt là phê bình người đứng đầu không phải bao giờ và nơi đâu cũng dễ dàng và hiệu quả. Bởi vậy, khi học tập và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đã có nhiều ý kiến lưu ý đến việc cần thiết mời một số đồng chí lão thành cách mạng còn minh mẫn, còn sức khỏe và một số cán bộ tin cẩn, có uy tín, kinh nghiệm cùng tham gia sinh hoạt Đảng khi kiểm điểm lãnh đạo cấp ủy.

Cũng như nhiều tỉnh, thành trong cả nước, Thừa Thiên Huế hiện có một đội ngũ đông đảo là những cán bộ lão thành cách mạng và hưu trí. Tuy đã rời khỏi vị trí công tác nhưng ở họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, thường xuyên có những đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao cho cấp ủy các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Trong thực tế, nhiều đồng chí lãnh đạo sau khi nghỉ hưu, về sinh hoạt Đảng ở khu phố, có điều kiện gần dân nhiều hơn, thấy được nhiều vấn đề bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu địa phương, đơn vị nên sẽ có những ý kiến đóng góp bổ ích. Những góp ý thẳng thắn, chân tình mang tính xây dựng cao của họ chính là kênh thông tin để cấp ủy, từng đồng chí lãnh đạo đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình; thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
Đan Duy
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP