Kinh tế Khoa học - công nghệ

16/08/2016 - 20:56

Chất lượng nước biển đảm bảo phục vụ tắm biển và hoạt động thể thao dưới nước

TTH - Nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ (phục vụ tắm biển và các hoạt động thể thao dưới nước) trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đo đạc, lấy mẫu và phân tích tại 4 khu vực: bãi tắm Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô), bãi tắm Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh- Phú Lộc), bãi tắm Thuận An (thị trấn Thuận An- Phú Vang), bãi tắm Quảng Ngạn (xã Quảng Ngạn- Quảng Điền) từ ngày 3/7 đến ngày 3/8.

Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước tại các điểm quan trắc cho thấy, đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước. 

T. Hoài

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP