ClockThứ Bảy, 24/10/2015 07:44

Huy động cao nhất các nguồn lực để phát triển

TTH - Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu đều đánh giá cao những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Đó được xem là "kim chỉ nam" cho sự phát triển của các ngành, địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. Báo Thừa Thiên Huế xin giới thiệu một số ý kiến của các đại biểu tại Đại hội.

>> Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển 

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH- TT- DL:

Đưa du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Để phát triển du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xứng tầm là Trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của cả nước, thành phố Văn hóa ASEAN, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế là “điểm du lịch hàng đầu trong khu vực và quốc tế”, nhiệm kỳ tới, cần triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá.
Theo đó, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ mang tính đặc trưng và có sức cạnh tranh cao như: Xây dựng bộ sản phẩm mang thương hiệu Huế; phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng; nâng cao chất lượng loại hình du lịch di sản; đầu tư hình thành các khu giải trí, mua sắm. Cùng với đó, xây dựng chính sách nhằm thu hút các hãng hàng không mở đường bay trực tiếp đến Huế, kết nối Huế với những thị trường lớn của khu vực và thế giới. Bên cạnh việc kết nối giao thông đối ngoại, việc đầu tư hạ tầng nhất là từ trung tâm thành phố đến các điểm du lịch, di tích là vấn đề ưu tiên, nhằm kết nối các vùng biển, vùng núi gần với thành phố hơn. Nghiên cứu và ban hành các cơ chế chính sách đồng bộ, rõ ràng, chọn lựa, ưu tiên hợp lý để thu hút dòng đầu tư về du lịch nhất là “các nhà đầu tư chiến lược”. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương gắn với hoạt động du lịch phát triển hạ tầng, các dịch vụ y tế, viễn thông, ngân hàng, giao thông… Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; các khu vui chơi giải trí hiện đại; có chính sách thuế phù hợp, đặc biệt về thuế đất đối với các khu du lịch.
Ngoài hạ tầng du lịch hiện có, trước mắt, cần tập trung hỗ trợ đối với các dự án lớn đang được các nhà đầu tư nghiên cứu để có thể đưa vào đầu tư và khai thác như: Khu Du lịch Tân Cảnh Dương với số vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng; Khu Du lịch Nghỉ dưỡng cao cấp Lộc Bình 4.500 tỷ đồng; Khu du lịch Bạch Mã 3.000 tỷ đồng; Khu Dịch vụ Vui chơi giải trí An Vân Dương 1.000 tỷ đồng... Đồng thời, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá theo hướng hiệu quả, thiết thực.
 
Ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Sở KH & ĐT:
Phát huy lợi thế so sánh trong huy động nguồn lực
 
Lợi thế nổi trội, riêng có của tỉnh là xác định phát triển đô thị theo mô hình “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. Với mô hình này, tỉnh cần tập trung phát triển du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Đây là hai mảng lớn cần tập trung thu hút đầu tư, tạo đột phá trong huy động nguồn lực phục vụ phát triển KT- XH nhanh và bền vững.
Trong giai đoạn 2015-2020, việc huy động nguồn lực nhằm bảo đảm cho các chỉ tiêu phát triển kinh tế ở mức cao, chúng ta cần đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng và các văn bản dưới Luật; đặc biệt trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công và lập, trình duyệt chủ trương đầu tư các dự án. Ban hành và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước phù hợp với các luật mới, thay thế những quy định không còn phù hợp. Ưu tiên vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các dự án tạo quỹ đất để tăng nguồn thu cho ngân sách, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm hoặc có khối lượng thi công lớn. Làm tốt công tác thanh quyết toán, giải ngân khối lượng xây dựng cơ bản; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.
Để trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, tỉnh cần tập trung cải thiện, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thật sự thông thoáng, hấp dẫn bằng những hành động thiết thực; đổi mới và nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá, tiếp thị theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc. Tập trung vào các thị trường tiềm năng và thu hút nhà đầu tư chiến lược, tạo đột phá trong cung cấp dịch vụ du lịch, sân bay, cảng biển, trong xây dựng và phát triển Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác đối thoại, tiếp dân, tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động điều hành của chính quyền và định hướng phát triển của tỉnh. 
Ông Lê Ngọc Thanh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh:
Huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
Trong những năm tới, dự báo tình hình chung tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều âm mưu thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn, đồng thời không loại trừ khả năng xung đột vũ trang trên biên giới, trên biển. Trong nội địa, tình hình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và sự chống phá của các lực lượng phản động, thù địch có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định về chính trị, an nguy đối với toàn vẹn lãnh thổ và chế độ chính trị là rất lớn.
Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên tuyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm về tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nâng cao tinh thần cảnh giác cho toàn dân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên làm chuyển biến thực sự về nhận thức và trách nhiệm, không mơ hồ lẫn lộn, không xem nhẹ lơ là. Tuyên truyền, giáo dục phải bằng nhiều hình thức và làm thường xuyên liên tục, trách nhiệm là của tất cả các cấp các ngành, đoàn thể, trong đó các cơ quan thông tin đại chúng đóng vai trò quan trọng và trực tiếp nhất. Thực hiện nghiêm và vận hành tốt cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, các cơ quan ban ngành đoàn thể, quân sự, công an làm tham mưu. Bên cạnh đó, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao nguồn lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung và bảo đảm cho nhiệm vụ QP-AN nói riêng. Tập trung chăm lo xây dựng LLVT đúng, đủ theo biên chế quy định, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, chấp hành chế độ nề nếp sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho các lực lượng chức năng luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi khi có các tình huống phức tạp, tình huống quốc phòng cao hơn, đồng thời là lực lượng xung kích đi đầu và làm nòng cốt trong các nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Một khi Nhân dân tin Đảng, tin chính quyền và tin LLVT thì mọi việc sẽ thuận lợi và hiệu quả.
 
Ông Trần Xuân Bình, Bí thư Huyện ủy Nam Đông:
Coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt 
Công tác xây dựng Đảng luôn luôn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta từ khi thành lập Đảng đến nay, là bài học lớn được Đảng ta khẳng định “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” và coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng.
Trong nhiệm kỳ mới, để tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị ở cơ sở, trước hết các cấp ủy Đảng tăng cường đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời phát huy kết quả tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn liền với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ chung của quê hương, đất nước. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở có tâm, có tầm. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.
Cùng với đó, thường xuyên chăm lo xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chú trọng xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở Đảng gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng tập trung về cơ sở, gần dân, đối thoại trực tiếp với dân, kịp thời kiểm tra, giám sát giúp đỡ và tháo gỡ những khó khăn ngay tại cơ sở. Tăng cường công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ở một số thôn, tổ dân phố còn mỏng đảng viên, đồng bào có đạo nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trên địa bàn. Kiên quyết chống bệnh thành tích, hình thức trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều chính sách kinh tế nổi bật hiệu lực từ 1/4

Một số chính sách liên quan đến kinh tế như quy định về bảo lãnh nhà ở; hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện... sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/4/2023.

Nhiều chính sách kinh tế nổi bật hiệu lực từ 1 4
Giải pháp & biện pháp

Đây không phải là lần đầu rừng ở Nam Đông nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung bị tàn phá, xâm hại...

Giải pháp  biện pháp
Return to top