ClockThứ Năm, 30/05/2024 15:19

MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền: Đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết

TTH - Nhiều năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Quảng Điền đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động.

Trao 420 triệu đồng hỗ trợ xây 6 ngôi nhà tình nghĩaKhởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền Quảng Điền: Phát động gây quỹ hỗ trợ người nghèo

Ủy ban MTTQ huyện Quảng Điền huy động nguồn lực xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

“Cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam các cấp, tạo khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội ngày càng mở rộng.

Nổi bật là MTTQ các cấp đã vận dụng linh hoạt các chủ trương, giải pháp nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đáng chú ý, các cấp MTTQ tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng chủ trương xây dựng huyện, xã, thôn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Mặt trận và các đoàn thể các cấp đã vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền, ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. 5 năm qua, Nhân dân đã hiến 24.739m2 đất, trên 15.000 cây các loại, 16.033 ngày công và trên 66 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, phát huy những kết quả đã đạt được trong xây dựng huyện NTM, Mặt trận và các đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thực hiện tốt chương trình “mỗi xã một sản phẩm” gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho Nhân dân; vận động Nhân dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn giỏi, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội.

Công tác vận động, giúp đỡ người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội được Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện thường xuyên cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân nên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ, quỹ “Vì người nghèo” hai cấp đã huy động hơn 6,8 tỷ đồng, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ học sinh nghèo có điều kiện đến trường; hộ nghèo có điều kiện chữa bệnh; có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giúp được 103/146 hộ vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, vận động được hơn 13 tỷ đồng xây dựng mới 182 nhà, sửa chữa 219 nhà; hỗ trợ các đối tượng an sinh xã hội các mô hình sinh kế, vốn tái thiết sản xuất.

Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên vận động Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư thông qua việc thực hiện quy ước, hương ước để nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay toàn huyện có 92/94 làng, thôn, tổ dân phố được công nhận lại đạt chuẩn văn hóa (đạt 97,87%), có 95,5% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; các thiết chế nhà văn hóa cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn phủ khắp 100%.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Qua giám sát đã kiến nghị chính quyền xem xét, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bất cập, gây bức xúc trong Nhân dân. Phần lớn những kiến nghị của Mặt trận đã được chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết và trả lời hợp lý, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền Phan Cảnh Ngưu khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện chủ động xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức vận động phù hợp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Nhờ đó, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 33,6 triệu đồng/người năm 2019 lên 50,2 triệu đồng/người năm 2023; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,18% năm 2019 xuống còn 1,7% năm 2023.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các cấp huyện Quảng Điền tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đa dạng các hình thức tuyên truyền, tập hợp Nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững và đạt huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Bài, ảnh: THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thay đổi thời gian phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng

Ngày 19/7, Cục Thống kê tỉnh cho biết, từ 1/8/2024, đơn vị sẽ có một số thay đổi về lịch phổ biến một số thông tin thống kê và thời gian công bố số liệu chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) để phù hợp với những quy định mới.

Thay đổi thời gian phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá VIII:
Tạo động lực bứt phá trong 6 tháng cuối năm

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 17/6, HĐND tỉnh thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh quốc phòng (ANQP) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tạo động lực bứt phá trong 6 tháng cuối năm
Sản xuất ở châu Á mở rộng trong tháng 6 nhờ nhu cầu toàn cầu vững chắc

Các cuộc khảo sát vừa công bố ngày 1/7 cho thấy, hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở châu Á đã mở rộng trong tháng 6 nhờ đà tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế toàn cầu và triển vọng sáng sủa về sản lượng chất bán dẫn. Kết quả này mang đến cho các nhà hoạch định chính sách một số hy vọng rằng khu vực có thể vượt qua những tác động từ sự suy yếu nhu cầu của Trung Quốc.

Sản xuất ở châu Á mở rộng trong tháng 6 nhờ nhu cầu toàn cầu vững chắc

TIN MỚI

Return to top