ClockThứ Năm, 25/04/2024 12:59
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HUẾ LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Thành tựu của sự đoàn kết và đồng thuận

TTH - Bộ mặt thành phố đang ngày càng khởi sắc, đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng tăng lên. Thành phố đã triển khai thực hiện bảo đảm yêu cầu về nội dung, tiến độ 06 chương trình và 07 dự án trọng điểm. Sự thay đổi tích cực, phát triển đó chính là thành tựu của lòng quyết tâm và tinh thần đoàn kết, gắn bó của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Trong thành quả chung đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Huế đã có đóng góp quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân.

Không ai đứng ngoài cuộc trong nhiệm vụ giảm nghèoKhởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết​“Đòn bẩy” để người nghèo vươn lên

Mặt trận TP. Huế tạo được sự đồng thuận, xây dựng mối đoàn kết trong Nhân dân

Đồng lòng

Nhiệm kỳ 2019-2024, hoạt động của MTTQ được đổi mới với nhiều ý tưởng sáng tạo, cách làm mới, hình thức phù hợp, huy động tốt các nguồn lực trong Nhân dân, tạo mối quan hệ gắn kết với các tôn giáo, kết nối các lực lượng trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19,... thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân, khơi dậy, phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa Huế, tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, là động lực quan trọng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của thành phố và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, thực hiện tốt công tác vận động giúp đỡ người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ, nhân đạo, từ thiện. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động trên 8 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 208 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ, giúp đỡ hơn 5.000 người nghèo, trẻ mồ côi, học sinh nghèo các trung tâm nuôi dưỡng người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Quỹ Cứu trợ” thành phố tiếp nhận được gần 5 tỷ đồng, đã chi hỗ trợ khẩn cấp các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, các sự cố bất ngờ...

Thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tham mưu phát động phong trào “Chung tay chống dịch” trên toàn thành phố. Trong một thời gian ngắn, Mặt trận 36 phường xã đã vận động trên 50 tấn nguyên liệu và huy động trên 7.000 người chế biến. 200 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm và Nhân dân hưởng ứng trên 4 tỷ đồng. Mặt trận thành phố đã tiếp nhận, chuyển giao 36 tấn lương thực, thực phẩm đến Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bàu Bàng (Bình Dương); kịp thời động viên, giúp đỡ người dân thành phố Huế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và các địa phương khác vượt qua khó khăn do ảnh hưởng đại dịch hơn 750 triệu đồng và 11.000 “Túi an sinh”... Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Kết quả của sức mạnh tổng hợp

Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn, phục vụ lợi ích cộng đồng. Nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cụ thể hóa, gắn với các chủ trương, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh và thành phố và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và  Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 1/6/2021 của Thành ủy về “Tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” gắn vói Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Huế.

Đã có nhiều mô hình, điển hình đem lại hiệu quả thiết thực, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực của cộng đồng dân cư, tăng cường sức mạnh đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quảng bá hình ảnh đẹp của vùng đất và con người xứ Huế. 

Điển hình như: Mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” trên địa bàn 36 phường xã đã có 519 “Tuyến đường, tuyến kiệt sáng, sạch, đẹp, an toàn”; mô hình “Tổ chức hoạt động cộng đồng tại các đình làng” với mục đích góp phần giữ gìn, phát huy giá trị của đình làng gắn với hoạt động của cộng đồng dân cư; Mô hình “Điểm xanh văn hóa” có ý nghĩa “Huy động sức dân để chăm lo cho dân”, tăng cường các điểm xanh, điểm vui chơi, giải trí, tạo vẻ đẹp cảnh quan, giảm thiểu các điểm ô nhiễm môi trường, địa bàn phức tạp trong khu dân cư, đã  xây dựng được 38 “Điểm xanh văn hóa” tại 24 phường xã, với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng và hàng trăm ngày công được huy động từ sự đóng góp của cộng đồng dân cư; hiện có 5 điểm đang được xây dựng. Phong trào “Sắc hồng Cố đô” với trên 10.000 gốc hồng và hơn 3.000 cây hoa khác được trồng tại 150 thôn, tổ dân phố, 52 cơ quan, đơn vị, nhà sinh hoạt cộng đồng, 27 cơ sở tôn giáo, đình làng, 65 trường học, 6.000 hộ dân và hơn 20 điểm khác...

Kết quả của các phong trào do MTTQ thành phố khởi xướng đã thu hút sự vào cuộc của đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nội dung cụ thể, thiết thực của phong trào là cách làm sáng tạo để vận động, quy tụ lực lượng đưa chủ trương đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, thông qua sự đồng thuận, đoàn kết của cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến ngay từ cơ sở. Vai trò vị trí Mặt trận ngày càng được khẳng định, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo, xây dựng thành phố phát triển toàn diện và giàu bản sắc, góp phần tích cực xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Bằng những nội dung cụ thể, thiết thực của phong trào là cách làm sáng tạo để vận động, quy tụ lực lượng đưa chủ trương đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, thông qua sự đồng thuận, đoàn kết của cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến ngay từ cơ sở.

Qua phong trào, khả năng tập hợp quần chúng của Mặt trận, đoàn thể ở nhiều địa phương được nâng lên; hình ảnh của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể ngày càng hiện diện rõ nét trong cuộc sống của người dân; khơi dậy tiềm năng, nguồn lực của cộng đồng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quảng bá hình ảnh đẹp của vùng đất và con người xứ Huế.

Bài, ảnh: Vy Vy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo được sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu quan trọng và khó khăn nhất hiện nay trong việc thực hiện các công trình, dự án (DA) trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bằng cách làm linh hoạt, chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương, việc khó này dần được tháo gỡ trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận của người dân.

Tạo được sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng
Dân vận để dân đồng lòng, đồng thuận

Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay của đội ngũ làm công tác dân vận của Đảng trong toàn tỉnh là bám, nắm cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững và giải phóng mặt bằng (GPMB) để triển khai các dự án (DA) lớn; góp phần đưa cả tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Dân vận để dân đồng lòng, đồng thuận
Người dân cần đồng thuận để trồng rừng ngập mặn ở xã Quảng Lợi

Việc trồng rừng ngập mặn ở phá Tam Giang mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực, trong đó có việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao thu nhập cho người dân. Thế nhưng, do chưa hiểu đúng bản chất vấn đề, một số người dân ở thôn Hà Công (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền) đã cản trở thi công.

Người dân cần đồng thuận để trồng rừng ngập mặn ở xã Quảng Lợi
Đồng thuận, “động lực” để Hương Phú vươn lên

Sau một thời gian tích cực để giảm nghèo bền vững, hiện toàn xã Hương Phú (huyện Nam Đông) chỉ còn 4 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo. Cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Hương Phú đặt ra là, phải “xóa” hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo xuống mức thấp nhất, sớm đạt xã NTM nâng cao.

Đồng thuận, “động lực” để Hương Phú vươn lên

TIN MỚI

Return to top