Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Tập trung mọi giải pháp để giảm nghèo bền vững

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, A Lưới phải nâng cao nhận thức giảm nghèo của cả hệ thống chính trị và người dân.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP