ClockThứ Sáu, 12/07/2013 05:24

Tăng cường thanh, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

TTH - Xây dựng cơ bản (XDCB) là hoạt động đầu tư phát triển quan trọng nhằm tạo ra hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế và tiền đề để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hiệu quả của hoạt động này thể hiện trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, vốn đầu tư XDCB trong toàn quốc ngày một tăng, quy mô đầu tư cho từng công trình cũng như số lượng các công trình đầu tư khá lớn và quản lý Nhà nước về đầu tư lĩnh vực này có tiến bộ. Tuy nhiên, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB nói chung và nguồn vốn từ Nhà nước nói riêng tại nhiều địa phương tồn tại nhiều vấn đề bức xúc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thời gian qua,Chính phủ đã thực hiện tốt quản lý chất lượng công trình xây dựng, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong kiểm soát về chất lượng và chi phí xây dựng ngay từ khâu “tiền kiểm” thông qua việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán đối với công trình sử dụng vốn ngân sách. Các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức xây dựng và nhiều định mức đặc thù, định mức chi phí quy hoạch xây dựng, quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, dự toán được xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, công bố và tiếp tục rà soát các định mức còn lại. Quý I năm nay, 14 đoàn thanh, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc sai phạm, kịp thời khắc phục những thiếu sót trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, thu hồi những khoản chi vượt định mức; giảm trừ giá trị thanh toán, quyết toán không phù hợp với khối lượng thi công thực tế; xử phạt hành chính, kiến nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tại Thừa Thiên Huế, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn XDCB năm 2013 toàn tỉnh là 14.500 tỷ đồng; trong đó, ước thực hiện sáu tháng đầu năm nay gần 6.500 tỷ đồng (đạt hơn 44% kế hoạch, bằng 102,7% so với cùng kỳ năm trước). Nhiều công trình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư XDCB và một số công trình chuyển tiếp đã hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, công tác giải ngân chưa bảo đảm yêu cầu, các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước còn tồn tại vướng mắc, không ít dự án chậm tiến và nhà thầu chưa bố trí đủ nhân lực, máy móc như khi đấu thầu nên thi công chậm hoặc chủ đầu tư thiếu cương quyết xử phạt trễ hợp đồng. Thực tế nói trên cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nêu rõ, tình hình triển khai một số dự án khá tốt song đa số khó khăn: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc. Một số dự án phê duyệt sau ngày 1-12-2009 có tổng mức đầu tư vượt giá trị được duyệt do trượt giá nhưng vướng quy định của Nghị định 83/2009/NĐ-CP nên không điều chỉnh được, đến nay vẫn chưa có hướng tháo gỡ. Một vài dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu chưa bố trí đúng mức. Các dự án do doanh nghiệp đầu tư nhìn chung vẫn gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm.
 
Để thực hiện tốt hơn công tác này trong sáu tháng còn lại của năm nay, thực hiện yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra các dự án đầu tư XDCB theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí và kiên quyết thực hiện các chế tài đối với các vi phạm. Các cơ quan hữu quan tăng cường đôn đốc các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình còn chậm, giám sát chặt chẽ chất lượng; đẩy nhanh công tác thanh, quyết toán, tạm ứng, giải ngân khối lượng XDCB để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn đầu tư đối với các dự án chậm trễ mà không có lý do thỏa đáng (Sở Tài chính đôn đốc công tác quyết toán và xử lý các đơn vị để chậm trễ). Các địa phương cần quan tâm đẩy nhanh và có biện pháo tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Ngoài ra, công tác đấu thầu trong thời gian tới cũng cần được các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ hơn.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải pháp & biện pháp

Đây không phải là lần đầu rừng ở Nam Đông nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung bị tàn phá, xâm hại...

Giải pháp  biện pháp
Return to top