Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

11/11/2013 - 05:28

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

TTH - Chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thời gian qua, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu vi phạm và vi phạm của đảng viên, tổ chức Đảng; góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh...

 

Đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát

 

Đồng chí Lê Hữu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh khẳng định: "Thời gian qua, công tác KTGS của Đảng ủy Khối không chỉ thực hiện theo kế hoạch hoặc theo chuyên đề, mà còn chủ động nắm bắt thông tin, đặc biệt, mở rộng sự trao đổi, phát huy tinh thần dân chủ, nâng cao chất lượng kết luận, góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng". 

 

 

Năm năm qua, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh đã tiến hành 47 cuộc KTGS; các đảng ủy ở cơ sở tiến hành 660 cuộc KTGS; UBKT Đảng ủy Khối và cơ sở đã kiểm tra 10 đảng viên, 3 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm và 88 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS; chi bộ cơ sở tiến hành 422 cuộc KTGS. Qua kiểm tra, đã tiến hành kỷ luật 3 đảng viên vi phạm; 3 tổ chức Đảng có vi phạm, nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Ngoài ra, cấp ủy và UBKT các cấp cũng đã thi hành kỷ luật 32 đảng viên...

Thực tế, nơi nào làm tốt công tác KTGS thì nơi đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng làm tròn vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình hơn. “Đơn thư khiếu nại tố cáo cũng là cơ sở để những người làm công tác KTGS của Đảng nắm thêm tình hình, phân tích thêm thông tin, tư liệu... định hướng giải quyết vấn đề và làm tốt khâu kiểm tra, xác minh”, đồng chí Lê Hữu Hùng cho biết thêm.

 

Kinh nghiệm qua KTGS cho thấy, giải quyết tốt tố cáo sẽ giúp các tổ chức Đảng làm tốt công tác quản lý đảng viên, hiểu rõ hơn ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên do mình quản lý; kịp thời ngăn chặn, sửa chữa sai lầm của cán bộ, đảng viên để tiến bộ. Đồng thời, giúp tổ chức Đảng phát hiện nhiều vấn đề trong lãnh đạo, quản lý để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Đây cũng là cách để kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm trong nội bộ, ngay từ cơ sở.

 

Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

 

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh khẳng định: “Đối tượng KTGS tuy đã được mở rộng, nhưng vẫn chưa tập trung vào người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên cùng cấp. Đảng ủy Khối cũng như Đảng ủy ở cơ sở tiến hành KTGS đảng viên còn ít. Việc theo dõi, KTGS thực hiện các kết luận KTGS, thi hành kỷ luật, khắc phục khuyết điểm, sai phạm chưa nhiều, dẫn đến tác dụng sau KTGS chưa sâu. Thực tế, việc phát hiện và có kế hoạch kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vẫn là khâu yếu, nhất là cấp cơ sở”.

 

Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh hiện có 66 TCCS Đảng; trong đó, có 35 đảng bộ và 31 chi bộ cơ sở, với 295 chi bộ trực thuộc, 3.062 đảng viên, hơn 18.000 cán bộ, công chức, người lao động và học sinh, sinh viên... 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh đúc kết: “Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác KTGS của Đảng, nhất là tổ chức Đảng ở cơ quan bảo vệ pháp luật là yếu tố quan trọng để bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời và hiệu quả. Tăng cường công tác KTGS sẽ giúp phát hiện và cảnh báo kịp thời những biểu hiện có thể dẫn đến sai phạm của đảng viên và tổ chức Đảng. Do đó, giám sát phải được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhằm tích cực chủ động phòng ngừa từ xa”.

 

Với quyết tâm cao, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường công tác KTGS của Đảng”. Bên cạnh đó, đề ra các giải pháp quan trọng để tăng cường công tác KTGS của Đảng, nhằm hạn chế vi phạm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Trong đó, nhấn mạnh đến vai trò, vị trí, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức Nhà nước và các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội phải là những “tấm gương” đi đầu trong tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn công tác kiểm tra Đảng với KTGS của các tổ chức quần chúng để chủ động phòng ngừa, hạn chế những sai phạm, những hành vi vụ lợi của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm minh các trường hợp đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP