22/02/2016 - 21:39

Chuẩn bị 2,2 triệu cây giống lâm nghiệp cho vụ mới

TTH - Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, kế hoạch năm 2016, toàn tỉnh trồng mới 4.100 ha rừng, khoán bảo vệ 22 ngàn ha rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 1.200 lượt/ha, trồng 1 triệu cây phân tán.

 Đến nay, các đơn vị kinh doanh lâm nghiệp đã sản xuất, chuẩn bị khoảng 2,2 triệu cây giống để cung ứng nhu cầu trồng mới; chủ yếu là giống keo lai. Ngoài trồng mới, dự kiến cả năm sẽ thu hoạch trên dưới 4.500 ha rừng trồng kinh tế.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP