10/10/2015 - 15:18

Chuyển biến từ công tác luân chuyển cán bộ ở Phú Vang

TTH - Việc luân chuyển cán bộ ở Phú Vang đã tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

Điểm sáng...

Trước đây, nội bộ Đảng bộ xã Phú Hồ chưa có sự thống nhất cao. Sau khi một đồng chí Huyện ủy viên được tăng cường về làm Bí thư Đảng ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ được phát huy, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện tốt, Đảng bộ đoàn kết hơn và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ được nâng lên rõ rệt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình chỉ đạo công tác cán bộ tại thị trấn Thuận An (Phú Vang)

Tại xã Phú Lương, thời gian qua một số cán bộ cốt cán trong Đảng bộ xã có sai phạm bị xử lý kỷ luật. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang đã điều động hai cán bộ trẻ về giữ chức danh Bí thư và Chủ tịch UBND xã. Nhờ sự luân chuyển này, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở Phú Lương ngày càng đi vào nề nếp, hai cán bộ mới luân chuyển về được Nhân dân tín nhiệm cao.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Vang, sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã luân chuyển 11 đồng chí về cơ sở và luân chuyển 2 đồng chí từ xã lên huyện (không kể 3 trường hợp luân chuyển về rồi rút lên - PV). Nhìn chung, công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Phú Vang được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, dân chủ, công khai. Thông qua công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đã tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách qua thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng. Hầu hết cán bộ được luân chuyển đều tiếp cận nhanh với điều kiện, môi trường nhiệm vụ mới, phát huy được khả năng công tác và vai trò, trách nhiệm, được cán bộ và Nhân dân tín nhiệm.

Ông Lê Hữu Minh, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phú Vang cho biết: “Đến nay, có 3 đồng chí sau khi luân chuyển về cơ sở đã phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định rút lên bố trí giữ các chức vụ cao hơn. Cụ thể, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thuận lên giữ chức vụ UVTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hồ lên giữ chức vụ Chánh văn phòng Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Phú lên giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy”.

Để hiệu quả được nâng cao

Trong công tác luân chuyển cán bộ, Phú Vang đã rút ra được những kinh nghiệm như: Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, cơ quan tham mưu, cán bộ, đảng viên phải có sự thống nhất cao trong nhận thức về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị. Trong tình hình hiện nay, cán bộ trong diện quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý nhất thiết phải được rèn luyện trong thực tiễn. Luân chuyển cán bộ nhằm góp phần đổi mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý. Luân chuyển cán bộ phải đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm...Về quy hoạch cán bộ, trong quá trình thực hiện cần nắm vững mục đích, yêu cầu, các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Xác định trọng tâm, trọng điểm những vấn đề cần tập trung củng cố, xây dựng và phát triển. Phải có quan điểm và phương pháp đánh giá, sử dụng cán bộ một cách khoa học, công tâm, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Phải gắn kết chặt chẽ giữa công tác quy hoạch cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Từ bài học kinh nghiệm trên, trong thời gian tới, Huyện ủy Phú Vang đã đề ra những nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 11 và Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị. Đó là các cấp ủy Đảng phải gắn chặt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ với công tác chính trị, tư tưởng; phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, yếu tố có ý nghĩa quyết định hàng đầu là vai trò, trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy Đảng. Do đó, đòi hỏi mỗi cấp ủy Đảng, người đứng đầu phải có tư duy chiến lược, có tầm nhìn xa trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ.

HÀO VŨ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP