Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

16/04/2013 - 06:03

Chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm

TTH - Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh là một trong các đơn vị làm điểm tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Sau khi tiến hành kiểm điểm, Đảng ủy mở hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ, đồng thời rút kinh nghiệm công tác tổ chức và triển khai hội nghị kiểm điểm ở 100% tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ. Nội dung kiểm điểm đi sâu vào thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trọng tâm là vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện các mặt công tác trọng yếu theo quy định của Quân ủy, Trung ương; giải quyết các mối quan hệ công tác trong cấp ủy chỉ huy đơn vị, giữa Bí thư - Chính trị viên với cấp trưởng; những mặt còn hạn chế về công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên. Đến nay, 100% chi, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện nghiêm việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Sau quá trình thực hiện NQ TƯ4, BĐBP tỉnh đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và trách nhiệm trong mọi cán bộ chiến sĩ. Ảnh: Đình Đình

Đại tá Bùi Tiến Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Công tác kiểm điểm từ Ban Thường vụ Đảng ủy đến các chi, đảng bộ trực thuộc đều được thực hiện nghiêm túc, bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4. Qua kiểm điểm đã khẳng định ưu điểm, làm rõ khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân các đồng chí đứng đầu cấp uỷ, cấp trưởng các phòng, ban, đơn vị, các cá nhân được phân công phụ trách từng lĩnh vực gắn với trách nhiệm tham gia lãnh đạo tập thể”. Nhờ đó, nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm, việc quản lý, điều hành; quan hệ giữa cá nhân với tập thể, giữa tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu đơn vị đã được các cấp ủy Đảng BĐBP tỉnh kiểm điểm, phân tích, đánh giá một cách nghiêm túc. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc được thảo luận kỹ, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và được bàn bạc thẳng thắn để tập trung giải quyết. Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan để khắc phục, sửa chữa và quyết tâm xử lý sai phạm, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, hạn chế trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên… Vì vậy, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Bộ đội Biên phòng tỉnh bước đầu tạo được sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm một cách rõ nét trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đại tá Nguyễn Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh khẳng định: Phát huy kết quả đã đạt được sau một năm thực hiện Nghị quyết TW4, Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, kỷ luật... cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, chú trọng triển khai có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại đơn vị trong BĐBP tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới” và đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong BĐBP tỉnh, kết hợp giữa “xây và chống”, “chống và xây”, nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những biểu hiện, việc làm sai trái. Đảng ủy kết hợp giữa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” trong toàn đơn vị, đạt hiệu quả tích cực, tạo chuyển biến rõ rệt về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây chính là giải pháp có tính cơ bản để ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên trong từng đơn vị…

Hồ Văn Việt

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP