29/11/2016 - 19:18

Cục Hải quan tỉnh phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 380 tỷ đồng

TTH - Dự ước đến 31/12/2016, Cục Hải quan tỉnh phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 380 tỷ đồng và không phát sinh thêm nợ xấu khó đòi.

Theo đó, từ đầu năm 2016 đến nay, đơn vị đã chủ động triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, độ hài lòng của khách hàng đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, gắn với các giải pháp hỗ trợ “Năm doanh nghiệp 2016” của tỉnh. Kết quả, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 900 triệu USD; tính đến ngày 31/10/2016, số thu ngân sách Nhà nước tại đơn vị là 350 tỷ đồng (đạt 129% dự toán được giao (275 tỷ đồng), đạt 111% chỉ tiêu phấn đấu (315 tỷ đồng). Trong năm, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 40 vụ, với số tiền gần 74 tỷ đồng.

Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP