Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

10/03/2022 - 15:05

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kế hoạch 762-KH/HVCTQG tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchlần thứ hai, năm 2022

Chi tiết Kế hoạch, Thể lệ xem tại file đính kèm dưới đây:

File đính kèm

Kế hoạch Cuộc thi.pdf  

Phụ lục định hướng chủ đề.pdf  

Thể lệ cuộc thi.pdf 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP