Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

20/07/2021 - 17:11

Đa dạng hoá hình thức phát triển công đoàn trong doanh nghiệp

TTH.VN - Sáng 20/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài Nhà nước với sự tham gia của Chủ tịch, Phó chủ tịch LĐLĐ 9 huyện, thị, TP.Huế và các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Các ý kiến về giải pháp phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp của các đơn vị cơ sở 

Từ đầu nhiệm kỳ 2018 đến 2020, các cấp công đoàn kết nạp mới gần 10.000 đoàn viên, đạt tỷ lệ 43,13% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh và đạt tỷ lệ 39,21% so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao. Trong đó, đoàn viên trong doanh nghiệp là gần 7.230 người, chiếm tỷ lệ 72,85% trên tổng số đoàn viên kết nạp mới; tổng số CĐCS thành lập mới 89/154 CĐCS, đạt tỷ lệ 57,79% so với kế hoạch của LĐLĐ tỉnh. Đây là kết quả chưa đạt so với kế hoạch đề ra của nhiệm kỳ.

Sau khi phân tích các nguyên nhân chủ quan và khách quan, các đơn vị tham gia hội nghị mạnh dạn đề ra nhiều giải pháp căn cơ tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc cần thiết phải đa dạng hoá hình thức tiếp cận doanh nghiệp để thuận lợi cho công tác vận động thành lập công đoàn, phát triển đoàn viên.

Các công đoàn ngành phát huy lợi thế để vận động thành lập công đoàn và phát triển đoàn viên; Công đoàn các Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh tăng cường công tác vận động, tiếp cận đoàn viên, kết hợp thực hiện hiệu quả các chương trình vay vốn, công tác xã hội công đoàn và phúc lợi công đoàn để vận động và kết nạp đoàn viên tại các CĐCS có nhiều lao động và vận động thành lập CĐCS trong khuôn viên các khu công nghiệp, kinh tế trong tỉnh. Thường xuyên rà soát, kiện toàn ban chấp hành CĐCS, tổ chức hoạt động công đoàn phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời kiện toàn cán bộ ở những nơi có thay đổi, biến động; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS.

Tin, ảnh: Hải Thuận


 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP