10/07/2015 - 11:21

Đại hội không chỉ là công việc nội bộ của Đảng

TTH - Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 dự kiến diễn ra trung tuần tháng 8/2015. Để biết rõ hơn công tác chuẩn bị, nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo tổ chức đại hội, phóng viên Báo Thừa Thiên Huế đã có cuộc trong đổi với ông Nguyễn Kim Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế xung quanh vấn đề này. Bí thư Thành ủy Nguyễn Kim Dũng cho biết:

Ông Nguyễn Kim Dũng

Đến giữa tháng 6/2015, 117 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Huế đã hoàn thành việc tổ chức đại hội (có 46 đảng bộ và 71 chi bộ). Trong quá trình chỉ đạo đại hội cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy Huế thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cấp ủy cơ sở chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, công tác nhân sự; thật sự phát huy dân chủ trong Đảng bộ và sự tham gia góp ý của đại diện các tầng lớp Nhân dân đảm bảo đúng yêu cầu, quy trình theo sự chỉ đạo của Trung ương, Thường vụ Tỉnh ủy. Sự thành công của đại hội cơ sở là tiền đề tiến tới đảm bảo sự thành công của Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Những kinh nghiệm cho công tác tổ chức đại hội thời gian tới là gì, thưa ông?

Đó là, cấp ủy các cấp phải nghiên cứu, nắm vững tinh thần Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự thảo báo cáo chính trị phải đánh giá đúng những kết quả đạt được; chỉ rõ những tồn tại, phân tích nguyên nhân, có hướng khắc phục cụ thể. Phương hướng, nhiệm vụ cần đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao, nhất là những giải pháp mang tính đột phá để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Dự thảo báo cáo chính trị cần được tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nhiều hình thức phù hợp, chú trọng lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ, các nhân sỹ, trí thức trên địa bàn và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Công tác nhân sự phải thực hiện đúng quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của cấp ủy trong công tác chuẩn bị đề án nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở tiêu chuẩn là chính, nhưng cần hết sức chú trọng đến cơ cấu hợp lý, nhất là đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đảm bảo đạt yêu cầu về cả năng lực, phẩm chất và tỷ lệ theo quy định của Trung ương.

Để Đại hội thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ cần làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp Nhân dân. Phải xác định, đại hội không chỉ là công việc nội bộ của Đảng mà bàn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; xác định mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước, vì lợi ích của Nhân dân.

Xin ông cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP Huế đã được thực hiện như thế nào?

Đến nay, Thành ủy Huế đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự kiến, từ 10 - 15/7/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế để chỉ đạo và cho ý kiến cụ thể về nội dung công tác chuẩn bị của Thành ủy để giữa tháng 8/2015 sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XI. Mục tiêu của thành phố là tiếp tục xây dựng Huế xứng đáng là thành phố văn hóa, du lịch; thành phố Festival của Việt Nam. Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng đô thị. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH theo hướng phát huy lợi thế của một trung tâm văn hóa, giáo dục – đào tạo chất lượng cao; trung tâm y tế chuyên sâu của miền Trung và cả nước. Việc phát huy các thế mạnh đó của thành phố nhằm tạo điều kiện để thành phố phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng các cấp lần này có nhiều điểm mới về công tác nhân sự, xin ông cho biết Đảng bộ TP Huế đã chuẩn bị nội dung này như thế nào?

Theo quy định của Trung ương, cấp ủy khóa này phải có trách nhiệm chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa mới để giới thiệu chính thức với đại hội có số dư từ 10 -15%, và phải đảm bảo cơ cấu tỷ lệ trẻ không dưới 10%, nữ không dưới 15% và đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy khóa cũ. Vì vậy, để thực hiện công tác nhân sự trong Đại hội Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ này được chuẩn bị đảm bảo thật sự dân chủ, đúng quy hoạch cán bộ, thường xuyên rà soát phát hiện những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng và có uy tín để bổ sung vào nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Đối với nhân sự các chức danh chủ chốt của cấp ủy cơ sở, Thường vụ Thành ủy Huế đã chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, mở rộng dân chủ để cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng đề án nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ mới. Đối với các trường hợp nhân sự có vướng mắc, nhiều dư luận, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tập trung chỉ đạo hướng dẫn cơ sở, mở rộng dân chủ, thông qua hội nghị cấp ủy mở rộng, hội nghị cán bộ cốt cán ở các ban, ngành và địa bàn dân cư để thông tin, công khai quy trình nhân sự và công tác chuẩn bị đại hội để tạo sự thống nhất trong đảng bộ.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành các bước theo quy định, mở rộng dân chủ trong Đảng, sự tham gia góp ý của các cán bộ chủ chốt và cơ sở về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy viên đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, đảm bảo yêu cầu trẻ hóa và tỷ lệ cán bộ nữ.

Xin cám ơn ông!

Anh Phong (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP