Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

14/06/2016 - 05:41

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Dân chủ, an toàn và đúng luật

TTH - Nhờ chuẩn bị chu đáo, khẩn trương về mọi mặt nên công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, ngay sau khi nhận được các văn bản quy định của Trung ương, tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử tại địa phương một cách khẩn trương, đồng bộ.

Cử tri A Lưới trong ngày bầu cử. Ảnh: Bá Trí

Thành công

Kết quả của cuộc bầu cử, Thừa Thiên Huế đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội và 53 đại biểu HĐND tỉnh. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, toàn tỉnh bầu được 307/308 đại biểu được bầu (còn thiếu 01 đại biểu của huyện Quảng Điền, nhưng không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm). Đối với đại biểu HĐND cấp xã, đã bầu được 3.859/3.911 đại biểu được bầu. So với số đại biểu được ấn định thì số đại biểu trúng cử còn thiếu 52 đại biểu. Tuy nhiên, chỉ có 2 đơn vị phải bầu thêm 4 đại biểu (2 đại biểu ở đơn vị bầu cử số 4, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà và 2 đại biểu ở đơn vị bầu cử số 1, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang); không có đơn vị nào phải bầu cử lại. Đến ngày 29/5, xã Phú Thanh và xã Hương Thọ đã tiến hành tổ chức bầu cử thêm, kết quả xã Phú Thanh bầu thêm đủ 2 đại biểu, riêng xã Hương Thọ chỉ bầu thêm được 1 đại biểu.

Với trách nhiệm của mình, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các thành viên trong các tổ chức phụ trách bầu cử đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần đảm bảo cho sự thành công của cuộc bầu cử.

Công tác thông tin, tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, liên tục cả về bề rộng lẫn chiều sâu, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, làm cho nhận thức của cử tri được nâng lên, cử tri phấn khởi đi bầu với tỷ lệ rất cao (99,99%). Công tác bảo vệ an ninh trật tự cho cuộc bầu cử được các lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử. Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử để Ủy ban Bầu cử tỉnh nắm bắt và xử lý kịp thời.

Bài học kinh nghiệm

Bên cạnh những thành công nổi bật nêu trên, quá trình triển khai công tác bầu cử ở địa phương vẫn còn một số hạn chế nhất định như: công tác hiệp thương, việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở một số địa phương chưa thực sự tốt; việc chọn nhân sự và bồi dưỡng nghiệp vụ cho những người tham gia các tổ bầu cử ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

Quá trình triển khai công tác bầu cử, đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tất cả các bước quy trình công tác bầu cử; coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa cuộc bầu cử, các quy định của luật, quyền công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước. Công tác chỉ đạo, triển khai phải thường xuyên, sâu sát, cử cán bộ về tận cơ sở để quán triệt, hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức cho cử tri mạn đàm về tiểu sử ứng cử viên, cơ cấu, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử và tổ chức nhiều hội nghị cho cử tri tiếp xúc với các ứng cử viên.

Ngoài ra, việc lựa chọn cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử là yếu tố quan trọng. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử phải chu đáo, cụ thể từ việc hướng dẫn, tập huấn và in ấn tài liệu, bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí… gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình ở cơ sở. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử phải được tập trung lãnh đạo, triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ.

Mặc dù vẫn còn những vấn đề cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục trong thời gian tới, nhưng sự thành công trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh rất đáng ghi nhận. Đó là kết quả tất yếu của sự chuẩn bị chu đáo từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo đến việc tổ chức triển khai thực hiện, kết hợp với sự hội tụ sức mạnh của lòng dân. Tuyệt đại đa số Nhân dân đều hăng hái hưởng ứng tham gia, thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân, phát huy quyền làm chủ của mình nhằm lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đủ đức, đủ tài đứng vào các cơ quan dân cử ở Trung ương, địa phương, góp phần xây dựng vững chắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” trong thời gian tới.

Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP