14/05/2015 - 17:40

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh: Lãnh đạo xây dựng văn phòng thành “Cơ quan hành chính kiểu mẫu”

TTH - Từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng văn phòng thành “Cơ quan hành chính kiểu mẫu” cấp tỉnh và đạt chuẩn “Kỷ cương, chuyên nghiệp, hiệu quả” là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh đưa ra tại Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức ngày 14/5.

Mục tiêu chung của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 là tập trung lãnh đạo, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nổi bật là công tác tham mưu tổng hợp, đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia có hiệu quả 9 kỳ họp Quốc hội, tham gia 64 dự án luật và các văn bản của Quốc hội; tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 14 kỳ họp để xem xét, thông qua 125 nghị quyết nhằm quyết định những vấn đề hệ trọng của tỉnh.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP