23/03/2016 - 19:06

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

TTH - Sáng 23/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3 để thông tin một số tình hình trong nước, quốc tế thời gian qua, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới và giao ban công tác tư tưởng quý I, năm 2016.

Theo đó, thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); cổ động, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; phổ biến những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đẩy mạnh tuyên truyền Festival Huế 2016; tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại và những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc công nhận số lượng đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy; thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP