Kinh tế Kinh tế

03/10/2019 - 16:33

Đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP 

Theo Nghị quyết số 52 - NQ/TW của Bộ Chính trị, mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP của Việt Nam; năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm, 100% số xã phủ Internet băng thông rộng…

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP