18/11/2015 - 07:15

Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Chiều 17/11, Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác thanh niên trên địa bàn. Tham dự có ông Đính Khắc Đính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam theo Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tường Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2012-2020.

Việc triển khai chương trình được các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội LHTN tỉnh, các đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã chủ động lồng ghép thực hiện. Trong đó, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên Thừa Thiên Huế trung thành với lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, xung kích; tổ chức các hoạt động tạo cơ hội, môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ, phát triển toàn diện trở thành lực lượng trẻ có tri thức, kỹ năng và có bản lĩnh; công tác nâng cao chất lượng lao động trẻ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên; xây dựng các đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; thường xuyên kiện toàn bộ máy QLNN về thanh niên.


Toàn cảnh buổi làm việc

Thừa Thiên Huế cũng sớm triển khai thực hiện tốt đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2011-2015”… Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và lý tưởng cho thanh niên; nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của thanh niên trong việc góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc cho rằng, hiệu quả mang lại về công tác thanh niên đã đạt được nhiều kết quả lớn, tuy nhiên vẫn đang tồn tại nhiều thực tế cần được giải quyết, đó là: công tác quản lý thanh niên đi làm ăn xa, thanh niên vùng sâu, vùng xa; việc huy động và khai thác các nguồn lực phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình PTTN giai đoạn 2012-2020 của tỉnh còn phân tán, thiếu đồng bộ; chưa phân định rõ chức năng QLNN về thanh niên với tổ chức Đoàn, Hội dẫn đến việc xác định trách nhiệm, nội dung trong phân công cán bộ, công chức tham mưu nhiệm vụ QLNN về thanh niên chưa phù hợp, còn chồng chéo.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Lại Xuân Môn đánh giá cao kết quả thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đã phát huy vai trong của thanh niên trong phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế cần đẩy mạnh thực hiện chiến lược thanh niên trong giai đoạn mới, trước mắt sớm có giải pháp tích cực khắc phục các yếu kém, tồn tại. Cần đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa việc triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, trong đó lấy cái khó khăn, bức xúc nhất của thanh niên hiện nay như giáo dục đạo đức, pháp luật, truyền thống cách mạng, giải quyết việc làm... cho thanh niên, để xây dựng đề án thực hiện. Nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo công tác thanh niên của tỉnh, trên cơ sở đó, cần xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn, lộ trình cụ thể, phù hợp với địa phương để tạo sự thống nhất, đồng bộ về công tác phát triển thanh niên trong thời kỳ mới trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời quan tâm hơn việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ thanh niên.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP