08/10/2015 - 17:39

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

TTH - Đó là tinh thần chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình tại hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng, nhiệm kỳ 2010-2015, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng 8/10.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình tặng bằng khen và hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền khẳng định: Đội ngũ báo cáo viên các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương để tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy; triển khai quán triệt học tập, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học Bác và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền đấu tranh chống lại các âm mưu của các thế lực thù địch; tích cực tham gia công tác giáo dục lý luận chính trị; củng cố, kiện toàn, phát triển đội ngũ báo cáo viên...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của đội ngũ báo cáo viên, nhất là trong công tác tuyên truyền miệng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền còn bộc lộ một số hạn chế, chất lượng, nội dung tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu; tuyên truyền một chiều, đối thoại ít; không ít báo cáo viên năng lực còn hạn chế; nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội chưa kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình lưu ý: Các cấp ủy Đảng phải đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thực hiện tốt phương châm “Cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, trong đó, lực lượng báo cáo viên là nòng cốt”. Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, đề ra các giải pháp, nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; nâng cao chất lượng thông tin...

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao bằng khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng, nhiệm kỳ 2010 – 2015.   

Tin, ảnh: ANH PHONG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP