Giáo dục Tin tức giáo dục

27/12/2019 - 13:59

Đổi mới phương pháp học môn lịch sử trong trường phổ thông

TTH.VN - Ngày 27/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông cho giáo viên giảng dạy môn lịch sử cấp THCS và THPT.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc 

Chương trình bồi dưỡng xác định rõ mục tiêu chương trình lịch sử là góp phần giáo dục tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại… Muốn thực hiện được mục tiêu này, cán bộ quản lý và giáo viên phải từng bước đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học một cách phù hợp, trong đó chú trọng việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện trực quan (tranh ảnh, bản đồ, sa bàn, phim tư liệu....) trong dạy học lịch sử.

Học sinh cần được hướng dẫn phương pháp tự học, biết tìm tòi, khai thác các nguồn sử liệu từ nhiều kênh khác nhau, phát triển tư duy phản biện. Đồng thời trên cơ sở nguồn lực, điều kiện của nhà trường, áp dụng có hiệu quả đổi mới hình thức tổ chức dạy học, dạy học trên lớp kết hợp với dạy học tại di sản, thực địa, bảo tàng... và các hoạt động trải nghiệm.

Qua đợt tập huấn này, các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục sẽ được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục lịch sử cũng như việc đổi mới phương pháp dạy học môn học. Các thầy cô, cán bộ quản lý giáo dục tham dự tập huấn sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới và nhân rộng các phương pháp dạy học tích cực để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục môn lịch sử.

                                                                                                                                                                     Tin, ảnh: Huế Thu 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP