Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

13/06/2016 - 09:19

Dự báo khí tượng thủy văn (ngày 11-20/06/2016)

TTH.VN - Trong 10 ngày giữa tháng 6/2016 tại Thừa Thiên Huế thời kỳ đầu và giữa chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp nối với áp thấp phía Tây nên ngày trời nắng nóng, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi tập trung ở vùng núi

1. Khí tượng: Trong 10 ngày đầu tháng 6/2016, tại Thừa Thiên Huế thời kỳ đầu và giữa chủ yếu ảnh hưởng rìa nam rãnh áp thấp bị nén nên chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Thời kỳ cuối ảnh hưởng của vùng áp thấp của áp thấp nóng phía tây nên ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

a) Dông sét: Lúc 15 giờ chiều ngày 04/6/2016 trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đã xảy ra dông, sét làm 01 người bị sét đánh chết.

 b) Nhiệt độ: Nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5 - 1,50C. Nhiệt độ trung bình ở đồng bằng 29 - 300C, vùng núi  từ 26 - 270C.

c) M­­­­ưa: Trong tuần có 5 - 8 ngày mưa, lượng mưa vùng đồng bằng cao hơn TBNN và dao động từ 50 - 60mm, vùng núi xấp xỉ TBNN và dao động từ 40 - 50mm, mưa tập trung thời kỳ giữa.

d) Các yếu tố khác: Độ ẩm trung bình: 78 - 81%, thấp nhất: 48 - 50%; Tổng lượng bốc hơi: 25 - 45mm; Số giờ nắng: 60 - 70 giờ. 

Bảng 1: Số liệu khí tư­­­ợng từ ngày 01 - 10 tháng 6 năm 2016

Địa điểm

Nhiệt độ (0C)

Mư­­a (mm)

Độ ẩm (%)

Bốc hơi

(mm)

Nắng

(giờ)

SN  khô nóng

Ttb

Tmax

Tmin

SN

R

Utb

min

Huế

29,5

37,0

24,4

5

52,3

79

50

29,4

74

3

Nam Đông

28,5

37,5

23,2

8

45,4

81

48

25,5

69

7

A ­Lưới

26,6

35,2

21,5

5

42,7

78

48

46,1

62

1

 

2. Thủy văn: Trong 10 ngày qua, mực nước và dòng chảy trên các sông ít biến đổi. Mực nước và lưu lượng trung bình trên các sông vùng đồng bằng cao hơn TBNN và cao hơn năm 2015 cùng kỳ; Sông vùng núi thấp hơn giá trị TBNN và cao hơn năm 2015 cùng kỳ.

Hạ lưu các sông thủy triều và độ mặn ít ảnh hưởng.            

    Bảng 2: Số liệu mực nước (cm) từ ngày 0110/6/2016

Tên trạm

Tên sông

Htb

So với TBNN

Hmax

Ngày

Hmin

Ngày

Kim Long

Hương

43

+41

57

4

23

5

Phú Ốc

Bồ

57

48

96

7

24

10

Thượng Nhật

Tả Trạch

5752

-14

5777

4

5744

10

 

Bảng 3: Số liệu lưu lượng nước thực đo trong tuần

Tên trạm

Tên sông

Thời gian đo

H(cm)

Qtđ(m3/s)

Ghi chú

Cổ Bi

Bồ

08h 30/05

60

2.52

 

Bình Thành

Hữu Trạch

07h 27/05

40

1.70

 

Thượng Nhật

Tả Trạch

09h 31/05

5745

3.73

 

 

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY 10 - 20/6/2016

1. Khí tượng: Trong 10 ngày giữa tháng 6/2016 tại Thừa Thiên Huế thời kỳ đầu và giữa chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp nối với áp thấp phía Tây nên ngày trời nắng nóng, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi tập trung ở vùng núi. Thời kỳ cuối ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Trung Bộ, nên ngày trời nắng, có ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có sét, tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

a) Nhiệt độ: Nền nhiệt độ xấp xỉ TBNN, cụ thể:

Bảng 4: Dự báo nhiệt độ (T) từ ngày 01 - 10/6/2016

Địa điểm

Ttb

Tmax

Tmin

Tmax TB

Tmin TB

Huế

29 - 30

37 - 39

23 - 25

35 - 36

25 – 26

Nam Đông

28 - 29

37 - 39

23 - 25

35 - 36

25 – 26

A Lưới

25 - 26

34 - 36

21 -23

33 - 34

23 – 24

 

b) Mư­­­­a: Có 3 - 5 ngày mưa. Lượng mưa phổ biến thấp hơn TBNN cùng kỳ. Ở vùng đồng bằng từ 10 - 30mm, vùng núi từ 30 – 50mm, có nơi thấp hơn.

c) Các yếu tố khác: Độ ẩm trung bình: 75 - 80%, thấp nhất: 40 - 50%. Tổng số giờ nắng: 65 - 85 giờ. Tổng lư­­­ợng bốc hơi: 30 - 45mm.

2. Thủy văn: Trong 10 ngày tới, mực nước và dòng chảy trên các sông ít biến đổi. Mực nước và lưu lượng trung bình các sông vùng đồng bằng cao hơn giá trị TBNN và xấp xỉ năm 2015 cùng kỳ; Sông vùng núi thấp hơn giá trị TBNN và cao hơn năm 2015 cùng kỳ. Hạ lưu các sông thuỷ triều và độ mặn ít ảnh hưởng.

Bảng 5: Dự báo mực n­­­ước từ ngày 11 – 20/6/2016

Trạm

Tên sông

T.bình (cm)

So với năm 2015 (cm)

So với TBNN (cm)

Qtb

(m3/s)

Kim Long

Hương

41

00

41

 

Phú ốc

Bồ

45

+3

38

 

Thượng Nhật

Tả Trạch

5750

+6

-17

3.50

 
Nguyễn Quân (Theo TTKTTV Thừa Thiên Huế)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP