12/10/2017 - 08:22

Tạm dừng Chương trình “Đại Nội về đêm”

Ngày 11/10, UBND tỉnh thống nhất tạm dừng Chương trình “Đại Nội về đêm” kể từ ngày 15/10/2017 do Huế đang bước vào mùa mưa nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn; đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả, kinh nghiệm tổ chức chương trình “Đại Nội về đêm”, làm cơ sở quyết định phương án tổ chức trong năm 2018.

Chương trình “Đại nội về đêm”  do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức (vào 19-22 giờ hàng đêm tại Đại Nội từ ngày 22/4/2017) bước đầu mang lại hiệu quả nhất định. Đến hết tháng 9/2017, tổng lượng khách tham quan Đại Nội về đêm trên 28.300 lượt, trong đó có trên 5.900 lượt khách quốc tế, trên 22.500 lượt khách trong nước; doanh thu bán vé đạt hơn 3,1 tỷ đồng.

Gia Bảo 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP