20/12/2015 - 17:12

Gần 3 tỷ đồng thưởng cho 48 cụm dân cư không sinh con thứ 3

TTH - Sau 5 năm thực hiện mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”, hiện toàn tỉnh có trên 2.600 lượt thôn, tổ và 100% số xã có cụm dân cư đăng ký xây dựng mô hình.

UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 53 cụm dân cư đạt 3 năm liền không sinh con thứ 3 trở lên và khen thưởng gần 3 tỷ đồng (50 triệu/1 cụm dân cư) cho 48 cụm dân cư đạt 5 năm liền không có người sinh con thứ 3. Có được kết quả này là do chính sách DS-KHHGĐ được vào hương ước, quy ước ở thôn, bản, tổ dân phố văn hóa góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, từng bước nâng cao chất lượng dân số,...

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP