21/09/2015 - 18:49

Gần 80 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị

TTH - Sáng 21/9, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II, năm 2015. Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 80 học viên là những đảng viên vừa mới vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc.

Trong thời gian hơn 10 ngày (từ 21 đến 30/9), các đảng viên mới được nâng cao lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của người đảng viên bằng việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh; CNXH và phương hướng đi lên CNXH; xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ; tổ chức Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường quốc phòng, an ninh; phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP