12/11/2014 - 06:20

Giúp hộ cận nghèo tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế

TTH - Hội thảo tiếp thị xã hội và truyền thông về bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ gia đình cận nghèo vừa diễn ra tại huyện Hương Trà. Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động của dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ được thực hiện trong thời gian 6 năm (8/2010 – 8/2016) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Thừa Thiên Huế là một trong 6 tỉnh được dự án hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và y tế dự phòng tại các tuyến huyện; tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho những người dân khó khăn về kinh tế nâng cao sức khỏe cộng đồng. Theo đó, dự án sẽ cung cấp trang thiết bị y tế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường quản lý và hỗ trợ để triển khai tốt các chính sách BHYT cho người cận nghèo, giúp người cận nghèo tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ y tế có chất lượng, góp phần đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Chương trình sẽ hỗ trợ toàn phần hoặc một phần mức phí mua thẻ BHYT ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho người cận nghèo với mục đích tăng tỷ lệ tham gia BHYT. Dự án sẽ hỗ trợ tập huấn, nâng cao năng lực các ban, ngành tham gia BHYT, tổ chức các lớp tập huấn về quản lý BHYT người cận nghèo, kiểm tra, giám sát khám chữa bệnh cho người nghèo, người cận nghèo.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP