Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

28/08/2020 - 15:08

Góp ý về dự thảo Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh

TTH.VN - Sáng 28/8, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - Uông Chu Lưu dự và chỉ đạo hội nghị. Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Chí Tài chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Luật đã sửa đổi, bổ sung 20/102 điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, trong đó có 3 nội dung giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết. Cụ thể giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh (khoản 4 Điều 1 và khoản 3 Điều 2).

Tại hội nghị, Ban soạn thảo đã trình bày dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Dự thảo Nghị quyết gồm 9 điều, quy định những nội dung cơ bản về vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu, tổ chức của văn phòng; kinh phí hoạt động. Dự thảo Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, cùng thời điểm hiệu lực của Luật Tổ chức Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 để thuận tiện và kịp thời trong việc triển khai, tổ chức thực hiện.

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu đều đồng tình cao với nội dung dự thảo Nghị quyết và mong muốn sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Cùng với đó, đề xuất với Ban soạn thảo Nghị quyết một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ cụ thể của từng lãnh đạo văn phòng do văn phòng của các địa phương quyết định nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương đó; quy định số lượng phòng, tên gọi cụ thể, biên chế của từng phòng, số lượng phó trưởng phòng và việc sử dụng, quản lý kinh phí hoạt động của văn phòng...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao Ban soạn thảo dự thảo Nghị quyết đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị dự thảo Nghị quyết; ghi nhận các ý kiến đóng góp vào dự thảo của các địa phương rất cụ thể và xác đáng. Đồng thời, yêu cầu Ban soạn thảo Nghị quyết tiếp thu ý kiến đóng góp, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để sớm báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP