10/06/2016 - 19:58

Hỗ trợ ngăn chặn trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa

TTH - UBND tỉnh vừa tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Ngăn chặn trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (BDCF - Úc) tài trợ với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2016-2017.

Dự án sẽ thực hiện tại huyện Phú Lộc, Phú Vang, trong đó tập trung vào các hoạt động chủ yếu như: giải cứu, tái hòa nhập và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em di cư lao động sớm hoặc có nguy cơ cao; hỗ trợ nộp học phí và các chi phí học tập liên quan; tổ chức chương trình định hướng nghề và hỗ trợ việc làm; xây dựng năng lực và cơ sở vật chất cho cơ quan và cộng đồng về ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do và lao động; tạo môi trường an toàn và lành mạnh cho các trẻ đã từng di cư lao động sớm, tập huấn nâng cao kỹ năng 

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP