Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

03/01/2017 - 14:32

Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

Ngày 3/1, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 11 diễn ra với những nội dung rất quan trọng. Đó là đánh giá thực chất 2 năm triển khai công tác mặt trận toàn quốc sau Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII làm cơ sở để hoạch định nội dung hoạt động của mặt trận trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ; đánh giá 3 năm MTTQ thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, hội nghị lần thứ 11 diễn ra trong hoàn cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân triển khai thực hiện mạnh mẽ các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ XII, trong đó có Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng...

Trong 2 ngày từ ngày 3-4/1, Đoàn Chủ tịch sẽ họp và trao đổi những nội dung chính như: Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2016, Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị về tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; Báo cáo sơ kết Đề án "Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam"; Thực hiện công tác nhân sự; Báo cáo các Chuyên đề như: công tác thi đua khen thưởng, báo cáo về tình hình người Việt Nam ở nước ngoài...

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, năm 2016 Chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam đã góp phần phát huy sức mạnh, tạo sự gắn kết tốt hơn giữa công tác thông tin, tuyên truyền.

Công tác thăm hỏi, chăm lo và nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài được đẩy mạnh, kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể thiết thực với Đảng, Nhà nước để hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Các cuộc vận động, các phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, MTTQ các cấp đã tham mưu đề xuất các chủ trương và xây dựng cơ chế phối hợp quan trọng để triển khai các cuộc vận động, góp ý xây dựng đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, thiết thực hơn.

Năm 2017, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra các Chương trình phối hợp và thống nhất hành động đó là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP