10/04/2012 - 19:15

Hội thảo đánh giá hiệu quả chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững ở 62 huyện nghèo

TTH - Sáng 10/4, tại TP Huế, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tổ chức hội thảo “Đánh giá hiệu quả của chương trình giảm nghèo nhanh bền vững đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

3 năm qua, từ nguồn ngân sách Trung ương và các chương trình, dự án, 62 huyện nghèo trong cả nước đã được đầu tư hơn 30 ngàn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn này, các địa phương đã xây dựng 83 ngàn nhà ở hỗ trợ hộ nghèo, đầu tư xây dựng hàng trăm công trình giao thông, thủy lợi, bệnh viện, trường học, công trình trung tâm cụm xã…Các huyện đã thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trung bình ở 62 huyện nghèo giảm xuống còn 37%, bình quân thu nhập đầu người tăng từ 2,5 triệu đồng/năm lên trên 6 triệu đồng /người/năm.

 

Giai đoạn 2011-2015, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 25%. Các địa phương gắn mục tiêu thực hiện Nghị quyết 30a với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng ở các huyện nghèo; Tăng cường năng lực cho người dân và cộng đồng để phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng đã được đầu tư.

 

Huế Thu

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP