Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

13/02/2020 - 16:27

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

TTH.VN - Chiều 13/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ tham dự buổi họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức.

Đa số các ý kiến của các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đều cơ bản thống nhất về bố cục, kết cấu

Tại buổi họp, các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiếp tục thảo luận, tham gia gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Báo cáo Kiểm điểm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (lần 2).

Đa số các ý kiến của các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đều cơ bản thống nhất về bố cục, kết cấu, hướng phát triển của Dự thảo Báo cáo Chính trị, Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm; đồng thời, đề xuất, góp ý, làm rõ hơn những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ lớn mà 2 dự thảo báo cáo đã đề cập.

Trong đó, tập trung góp ý thêm vào chủ đề, phương châm, kết cấu, những nội dung chính, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, nhóm chỉ tiêu, nhóm giải pháp; những ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (lần 2) được tiếp tục xây dựng trên cơ sở bám sát những nội dung quan trọng trong Nghị quyết 54 – NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để có sự chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.

Các ý kiến đóng góp tại cuộc họp này của các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được bộ phận tổng hợp tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn chỉnh 2 báo cáo. Mục tiêu đặt ra là xây dựng được các giải pháp đột phá, chiến lược để tập trung lãnh, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP