16/06/2015 - 07:29

Hương Chữ: Phấn đấu giảm hộ nghèo còn dưới 4%

TTH.VN - Ngày 15/6, Đảng bộ phường Hương Chữ (TX Hương Trà) tổ chức đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Hương Chữ đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, có 13/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra đạt và vượt kế hoạch; công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm; đã huy động trên 350 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,6%; kết nạp 56 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 231đảng viên...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Hương Chữ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, cụ thể, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 18%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 600 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 4%; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên 95%; bình quân hàng năm kết nạp 12-13 đảng viên mới. 

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP