11/06/2015 - 18:31

Hương Thủy có 115 học sinh giỏi các cấp

TTH - Đây là những học sinh bậc THCS có thành tích cao trong các kỳ thi, hội thi học sinh giỏi các cấp và giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học năm học 2014 - 2015.

Năm học 2014 - 2015, có 761 học sinh THCS Hương Thủy tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, giải toán qua mạng, tiếng Anh qua mạng internet cấp thị xã; 205 học sinh dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 4 em dự kỳ thi Olympic tiếng Anh, toán qua mạng internet toàn quốc. Kết quả, có 115 học sinh THCS đạt 192 giải các cấp; trong đó, có 2 giải cấp quốc gia, 80 giải cấp tỉnh, 110 giải cấp thị xã tính từ giải nhì trở lên. Các giải tập trung vào các môn văn hoá và các lĩnh vực, như: Olympic tiếng Anh, toán qua mạng Internet, tiếng Anh qua mạng Internet, tin học trẻ, ngữ văn, lịch sử, địa lý...

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP