19/12/2016 - 21:06

Hương Thủy đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu

TTH - Sáng 19/12, HĐND thị xã Hương Thủy khai mạc kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng năm 2016 và thông qua một số Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của thị xã.

Năm 2016, Hương Thủy đạt và vượt 17 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đề ra. Năm 2017, Hương Thủy đề ra 13 chỉ tiêu cụ thể; trong đó, tập trung nâng tổng giá trị sản xuất đạt 14,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7 %; tạo việc làm mới cho 1.500 – 1.800 lao động…

HĐND thị xã thảo luận và thông qua các Nghị quyết quan trọng về phát triển dịch vụ; phát triển nguồn nhân lực; phát triển KT-XH; dự toán, phân bổ ngân sách và hoạt động giám sát của HĐND thị xã năm 2017.

ĐỒNG VĂN 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP