Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

29/03/2016 - 19:06

Hương Thủy kết nạp 817 đảng viên mới trong 5 năm

TTH - Sáng 29/3, Thị ủy Hương Thủy tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 3 tháng đầu năm 2016.

Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng ở Hương Thủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đồng bộ trên cả ba mặt: Tư tưởng, chính trị và tổ chức. Có 817 đảng viên mới được kết nạp, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV đề ra, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 3.472 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả.

Dịp này, Thị ủy Hương Thủy khen thưởng 21 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng.

ĐỒNG VĂN

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP