Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

25/03/2014 - 23:15

Hương Thủy: Tích cực phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ đông - xuân

TTH.VN - Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp,trên đồng ruộng ở Hương Thủy xuất hiện nhiều đối tượng sâu bệnh và có khả năng phát triển nhanh.

Vụ đông - xuân 2013-2014, toàn thị xã gieo cấy 3.188ha lúa. Hiện nay lúa trà đầu làm đòng khoảng 320ha, lúa đại trà đứng cái.

Qua theo dõi, trên đồng ruộng ở Hương Thủy xuất hiện nhiều đối tượng sâu bệnh và có khả năng phát triển nhanh như: Đạo ôn lá, có nơi lên đến 20-30%, cục bộ gây cháy chòm trên trên giống Nếp, HC4, HT1, BT7 ở Thủy Thanh2, Thủy Phù 1, Thủy Thanh 2; Chuột gây hại chủ yếu ở các chân ruộng ven cồn mồ, lùm cây; Bệnh khô vằn gây hại gia tăng, chủ yếu trên các chân ruộng gieo sạ dày, bón phân không cân đối, thấp trũng; Rầy hại cục bộ khoảng 5 ha, mật độ 200-300 con/m2


Nông dân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa

Để hạn chế các thiệt hai do sâu bệnh gây ra, Trạm BVTV thị xã Hương Thủy đã hướng dẫn các phường xã, các HTXNN tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dịch hại; tổ chức tập huấn biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các địa phương; phát động các hộ xã viên thường xuyên kiểm tra tất cả các chân ruộng của gia đình, tranh thủ thời tiết khô tạnh để phun thuốc trừ đạo ôn kịp thời…

Ngọc Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP