Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

20/08/2014 - 03:14

Hương Thủy: Tổng kết mô hình sản xuất lúa I.P.M

TTH.VN - Ngày 19/8, trạm khuyến nông lâm ngư thị xã Hương Thủy tổng kết mô hình sản xuất lúa theo chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (I.P.M) cho vụ sản xuất hè - thu 2014.

Mô hình sản xuất lúa theo chương trình  I.P.M được trạm khuyến nông lâm ngư thị xã thực hiện thí điểm tại 2  HTX Thủy Phù 1 và 2 trên diện tích 4ha với 30 hộ tham gia.

Trong quá trình thực hiện, các hộ tham gia mô hình được nắm vững các nội dung lý thuyết và thực hành như: điều tra phân tích hệ sinh thái trên đồng ruộng; nghiên cứu vòng đời chuỗi thức ăn của các loại sâu rầy gây hại; nắm chắc điều kiện phát triển của cây lúa để có chế độ bón phân cân đối...

Với thời gian sinh trưởng từ 90-92 ngày, diện tích lúa sản xuất theo mô hình I.P.M đạt năng suất khoảng 61tạ/ha. So với năng suất bình quân toàn thị xã là chưa cao nhưng qua đó, nông dân đã nâng cao nhận thức, nắm chắc các biện pháp kỹ thuật về quản lý dịch hại tổng hợp; hiểu được sinh lý cây trồng và áp dụng chế độ thâm canh hợp lý; giảm phun thuốc trừ sâu trong các thời kỳ gieo sạ đến khi lúa làm đòng cũng như giảm được chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng.

Xuân Liêm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP