17/08/2016 - 19:06

Hương Trà: Xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước 2017

TTH - Sáng 17/8, UBND thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) 2017.

Đại diện các ban ngành trên địa bàn huyện được triển khai công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2017; định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN 2017; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2017-2020; kế hoạch phát triển KT-XH 2017. Cán bộ phụ trách chuyên môn Kho bạc Nhà nước hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát chi thường xuyên và kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn chương trình mục tiêu...

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP