Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

06/11/2018 - 06:30

Khi quyền làm chủ của dân được coi trọng

TTH - Nhận thức tầm quan trọng của dân chủ, thị xã Hương Thủy đã triển khai tích cực Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 và đạt hiệu quả trên nhiều mặt. Trong đó, thể hiện rõ nhất là quyền làm chủ của Nhân dân được coi trọng.

Theo dõi danh sách thủ tục hành chính được niêm yết công khai ở phường Thủy Dương

Động lực tích cực

Nhờ thực hiện nghiêm túc QCDC ở cơ sở, các xã, phường của thị xã Hương Thủy nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư cộng đồng, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, bình chọn đối tượng được tiếp cận các nguồn vốn vay trong xã hội…

Phường Thủy Châu rất được Nhân dân ủng hộ khi huy động sự tham gia của người dân trong việc xây dựng hạ tầng đô thị ở các tổ dân phố, hoặc vận động đóng góp kinh phí tu sửa các di tích văn hóa trên địa bàn. Ông Phan Ngọc Biển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thủy Châu cho biết, các nội dung do dân bàn, dân quyết hoặc dân bàn để các cấp có thẩm quyền quyết định đều được thực hiện công khai, dân chủ. Phường cũng thường xuyên lắng nghe, nắm bắt dư luận xã hội. Thỉnh thoảng vẫn có ý kiến chưa đồng thuận ngay từ đầu với các chủ trương, phần việc của địa phương. Với từng trường hợp, phường đều tổ chức tuyên truyền, vận động kiên trì, đúng quy trình. Nhờ đó, các chủ trương liên quan tới việc xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị của Thủy Châu đều được đa phần người dân ủng hộ rất tích cực.

Hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền hợp lòng dân, vì dân phục vụ, phường Thủy Dương đã đẩy mạnh thực hiện QCDC trong lĩnh vực cải cách hành chính. Tăng cường sự giám sát của người dân trong hoạt động này, ở bộ phận “một cửa” của phường luôn có thùng phiếu lấy ý kiến đánh giá về mức độ hài lòng của người dân. Mỗi người dân sau khi giải quyết xong thủ tục hành chính, đều được thăm dò mức độ hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Định kỳ, phiếu thăm dò này được kiểm tra công khai trước sự chứng kiến của nhiều bộ phận liên quan.

Với mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” (được khai trương đầu tháng 8/2018), phường Thủy Dương hướng đến rà soát, đưa vào 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đảm bảo tỷ lệ thủ tục giải quyết đúng hẹn trên 95%. Thực hiện QCDC gắn với cải cách hành chính là một trong những giải pháp có hiệu quả để Thủy Dương phát huy quyền làm chủ và quyền giám sát của Nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, coi đó là động lực tích cực để hoàn thành các mục tiêu xây dựng một chính quyền hợp lòng dân, vì dân phục vụ.

Tác động nhiều mặt

Kể từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 ban hành Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện QCDC ở cơ sở, thị xã Hương Thủy đã hai lần phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện  QCDC ở cơ sở của tỉnh tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Điều đó cho thấy Hương Thủy thực hiện công tác này nghiêm túc.

Nhiều năm qua, các xã, phường trên địa bàn thị xã đều niêm yết công khai, đúng yêu cầu để thông báo cho dân biết những thông tin liên quan tới các dự án đầu tư công; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; quyền hạn của cán bộ, công chức; các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính liên quan; thủ tục hành chính… Chính quyền địa phương cơ sở cũng luôn tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm khi bàn mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi; góp ý về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức…

Tại hội nghị trao đổi kết quả và kinh nghiệm về công tác thực hiện Pháp lệnh 34 trên địa bàn, ông Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thị xã Hương Thủy nhấn mạnh: Chính quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở đã tạo không khí dân chủ, cởi mở hơn trong Đảng và đời sống xã hội. Từ đây, quyền làm chủ của Nhân dân từng bước được phát huy, người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Đó chính là một trong những động lực mới và quan trọng thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Nhất là trên các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa mới, ngăn ngừa tiêu cực, chỉnh đốn thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Bài, ảnh: ĐỒNG VĂN 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP