Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

28/02/2020 - 16:45

Khối thi đua Mặt trận - đoàn thể chung tay thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị

TTH.VN - Đó là một trong những nội dung được thông qua tại hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua Mặt trận - đoàn thể, tổ chức chiều 28/2 tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Năm 2020, Khối thi đua Mặt trận - đoàn thể của tỉnh (gồm UBMTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân và Hội Cựu Chiến binh) do Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng khối.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thống nhất một số nội dung giao ước thi đua như: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2020; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với chủ đề  “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; phối hợp với cấp ủy các cấp, các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 69 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết  54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã cùng nhau ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP