Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

22/04/2021 - 15:53

Kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

TTH.VN - Ngày 22/4, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức lễ công bố quyết định tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị và quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng các phòng, đơn vị.

Ông Đặng Hữu Phúc,TUV, Giám đốc Sở LĐTBXH (bìa trái) trao quyết định bổ nhiệm các chức danh cho Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội mới thành lập 

Tổ chức bộ máy của Sở sau khi sắp xếp, kiện toàn được tinh gọn, giảm từ 15 phòng, chi cục, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở còn 12 phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc sở; giảm 3 cấp trưởng, giảm 3 cấp phó (hiện nay đang thừa 3 cấp phó, nên lộ trình từ nay đến năm 2023 phải tiếp tục tinh giản cấp phó). Ban hành điều động, bổ nhiệm, bố trí 28 công chức lãnh đạo, viên chức quản lý, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng. 

Sở LĐTBXH đang trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh quyết định 4 công chức lãnh đạo, viên chức quản lý theo phân cấp và tiếp tục điều động, bố trí vị trí công tác một số công chức sau sắp xếp bố trí các phòng làm việc.

Ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết, lãnh đạo Sở, Đảng ủy Sở đã tổ chức nhiều phiên họp, nắm tâm tư, nguyện vọng, bàn bạc, lấy ý kiến thêm trong hội nghị cán bộ chủ chốt, để tập thể lãnh đạo sở xem xét, quyết định vấn đề nhân sự. Thời gian tới, ban lãnh đạo, Đảng ủy Sở tiếp tục rà soát, đánh giá... nhằm chuyển đổi vị trí công tác và bố trí công tác phù hợp theo quy định, nhất là xây dựng đề án tổ chức lại, ban hành chức năng, nhiệm vụ quyền hạn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP