Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

12/06/2018 - 12:15

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

TTH - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Phong Điền là tạo nên nét sinh hoạt văn hóa tốt đẹp, bà con lối xóm “tối lửa tắt đèn” có nhau, cùng nhau xóa đói giảm nghèo và vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Giải việt dã truyền thống tại huyện Phong Điền

Từ nhận thức đến hành động

Ông Trần Quang Cườm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền, cho biết: “Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động tích cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, huyện Phong Điền đã ban hành nhiều văn bản, lãnh, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Để triển khai phong trào có hiệu quả, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia; thành lập ban chỉ đạo phong trào; xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể, thực hiện tốt 5 nội dung: Đoàn kết giúp nhau xóa nghèo, giảm nghèo; xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - thể thao gắn với các phong trào: “Người tốt, việc tốt”, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Bằng những biện pháp cụ thể, thiết thực, các địa phương trên địa bàn huyện đã khơi dậy trong Nhân dân tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...”.

Qua triển khai thực hiện, các xã, thị trấn đã có những sáng tạo trong việc lồng ghép tổ chức có hiệu quả để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiêu biểu là Ban chỉ đạo các xã Điền Hòa, Phong An, Phong Hiền… đã làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong Nhân dân nhằm không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng phong trào.

Trước tình hình an ninh, trật tự có nhiều diễn biến phức tạp ở các địa phương đã nhân rộng việc xây dựng mô hình: CLB chủ nhà trọ để đề cao vai trò của chủ nhà trọ trong việc hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua xây dựng văn hóa (ở thị trấn Phong Điền); Mô hình tổ xe thồ săn bắt cướp An Lỗ (xã Phong Hiền)… đã có tác dụng tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hiệu quả

Ông Trần Quang Cườm cho biết thêm: “Với nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể, linh hoạt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện thời gian qua không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu, chủ trương mà đã thực sự trở thành cuộc vận động có sức lan tỏa và thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Những ảnh hưởng tích cực từ phong trào đã góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân”.

Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đến nay toàn huyện Phong Điền có 23.906/25.884 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,5%, 136/136 thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá, đạt tỷ lệ 100 %, 129/136 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hoá, đạt tỷ lệ 94,8%. Chị Trần Thị Tuyết, người dân xã Phong Thu cho rằng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tại địa phương, người dân có trách nhiệm hơn với các công việc của cộng đồng, tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít. Thực hiện phong trào, mọi người có ý thức hơn trong mỗi hành động, việc làm, tích cực xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Thực hiện phong trào chung sức “Xây dựng nông thôn mới”, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện đã tuyên truyền, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân và trong cộng đồng dân cư về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  Công tác xây dựng xã hội học tập, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ngày càng thu hút được đông đảo nhân dân tham gia thực hiện. Phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” và “Cụm dân cư hiếu học” ngày càng phát triển rộng khắp. Phong trào xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp được Nhân dân đồng tình ủng hộ và chủ động, tích cực tham gia thực hiện. Mỗi phố xóm, mỗi tuyến đường đều có tổ tự quản vệ sinh môi trường, hoạt động có nề nếp, hiệu quả. Việc đầu tư xây dựng sân chơi, bãi tập được các địa phương quan tâm quy hoạch, đầu tư ngân sách và vận động nhân dân đóng góp xây dựng, tạo điều kiện cho người dân, nhất là thanh, thiếu nhi vui chơi, rèn luyện thân thể.

Bài, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP