Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

05/05/2018 - 13:03

Năm 2017, cả nước thừa hơn 57.000 biên chế khu vực Nhà nước

Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2017 phát hiện thừa hơn 57.000 biên chế trong khu vực nhà nước.

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Chính phủ được trình tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/4 cho biết, kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2017 phát hiện thừa hơn 57.000 biên chế trong khu vực nhà nước.

Năm 2017 thừa hơn 57.000 biên chế trong khu vực nhà nước (ảnh minh họa)

Theo ông Nguyễn Tùng Lâm, Vụ trưởng Vụ điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, mục tiêu của giảm biên chế không chỉ nhằm giảm số lượng người làm công ăn lương mà còn phải tạo ra đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng cao. Vì vậy, Quốc hội, Chính phủ phải thể chế hóa chủ trương tinh giản biên chế thành thể chế pháp luật cụ thể, trong đó chú ý xây dựng các quy định về cơ chế cạnh tranh trong tuyển dụng, bố trí cán bộ.

“Cần xây dựng cơ chế cạnh tranh, công khai minh bạch, dân chủ trong bố trí và sử dụng cán bộ công chức, viên chức và có chính sách phù hợp để làm sao thu hút được người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan tổ chức của hệ thống chính trị, nhất là bộ máy Đảng, bộ máy Nhà nước”, ông Tùng Lâm nói.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP