05/11/2015 - 14:36

Nâng cao vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

TTH - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lê Hữu Hùng cho biết: “Nhiều nhiệm vụ được Đảng ủy Khối đặt ra, nhưng vấn đề quan tâm nhất vẫn là làm thế nào để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh tốt, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động”.

Tại Phòng giao dịch Vietcombank Bến Ngự - Huế
Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh quyết tâm thực hiện có hiệu quả 9 chỉ tiêu chủ yếu, với 5 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, phấn đấu nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân từ 12 – 15%/năm; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân từ 15 – 20%/năm; tổng vốn đầu tư bình quân tăng 15 – 20%/năm; thu nhập người lao động tăng 8 – 10%/năm; giải quyết việc làm mới cho 400 – 500 lao động/năm. Đến cuối nhiệm kỳ, có 50% doanh nghiệp xây dựng, thực hiện “Sổ tay văn hóa doanh nghiệp”; hằng năm kết nạp từ 140 đảng viên mới trở lên; 100% TCCSĐ hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Trước đây, có những thời điểm doanh nghiệp trong khối gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất. Trước thực tế này, Đảng ủy Khối đã trăn trở và quyết tâm lãnh, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc chủ động bàn bạc với các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, tìm cách tháo gỡ khó khăn. Sau quá trình triển khai chương trình “Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp” do Đảng ủy Khối làm cầu nối đã tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng và doanh nghiệp “hiểu nhau” hơn, từ đó đồng hành, tháo gỡ những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải.

Thời gian còn lại của năm 2015 không còn nhiều, song đây là thời điểm các doanh nghiệp trong khối tăng tốc phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành, đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Đây cũng là thời điểm hết sức quan trọng để các TCCSĐ trong toàn khối tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình. “Được sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ chúng tôi đã lãnh đạo đơn vị chủ động thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường. Vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong từng chi bộ Đảng, tổ sản xuất luôn được phát huy”, ông Nguyễn Bá Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt – May Huế cho biết.

Tổ chức Đảng mạnh đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị vững mạnh. Quyền lợi của người lao động được quan tâm hơn, từ đó họ gắn bó hơn với doanh nghiệp. “Qua sự chỉ đạo của tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn công ty luôn chăm lo đời sống của công nhân, nên anh chị em rất quan tâm, gắn bó với sự phát triển của công ty”, chị Nguyễn Thị Nghệ, công nhân Công ty TNHH Bia Huế phấn khởi. 

Đội ngũ các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực, đơn vị doanh nghiệp để nêu cao vai trò trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở, sớm giải quyết, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục ổn định, phát triển. Nhiều doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Về phía các TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối cũng tập trung cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn sự phát triển của doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động; lãnh, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động đẩy mạnh các phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, “Thi đua lao động sản xuất giỏi”, “Thi đua lao động sáng tạo”... Với nhiều biện pháp thực hiện, doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp trong khối đạt gần 15.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm gần 1.800 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng thu ngân sách hàng năm của tỉnh...

Tuy còn những tồn tại, khó khăn nhất định, nhưng bằng sự linh hoạt trong lãnh, chỉ đạo, các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã và đang cố gắng vượt qua. Nhiệm vụ mà Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đang hướng tới là tiếp tục phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp; chỉ đạo các TCCSĐ trong toàn khối đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, điều hành phù hợp với từng địa phương, doanh nghiệp; có những việc làm cụ thể, thiết thực cùng đồng hành với doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP