Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

26/09/2014 - 07:06

Ngổn ngang hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản trên cát Điền Hương

TTH - Đầu tư xây dựng hạ tầng khu nuôi tôm trên cát là việc làm cấp bách hiện nay nhằm phát triển nuôi tôm và bảo vệ môi trường bền vững. Thế nhưng ở Điền Hương, quá trình thi công do năng lực nhà thầu yếu, công trình dang dở, chậm tiến độ đề ra.

Hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản trên cát ven biển xã Điền Hương (Phong Điền) có tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2013 đến 2016. Dự án đầu tư xây dựng thu gom nước thải sau khi qua xử lý tập trung ở khu vực nuôi trồng thủy sản trên cát với diện tích hơn 267 ha đổ ra biển để hạn chế sự ô nhiễm môi trường trong khu vực xung quanh. Quy mô dự án gồm 5 hạng mục, hệ thống cấp nước mặn, ngọt; thoát nước thải; đường giao thông và xây dựng mới 4 trạm biến áp phục vụ các trạm bơm cấp nước ngọt và mặn; đường dây trung hạ thế phục vụ các trạm bơm dài 700m.

Thiếu hệ thống cấp thoát nước, nguy cơ tôm nuôi bị bệnh cao

Năm 2013 và 2014, căn cứ vào số vốn được cấp, Ban ĐT&XD Phong Điền lập kế hoạch đấu thầu và đề xuất ưu tiên xây dựng hạng mục hệ thống thoát nước thải. Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng và Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Thiên là nhà thầu trúng thầu thi công gói thầu với giá trị hợp đồng gần 18 tỷ đồng. Thời gian thi công đến 30/6/2014.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm thi công, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng mới thi công 1 tuyến nước thải, 4 tuyến ống và 6 ao xử lý; giá trị thi công ước khoảng 4,72 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 66% so với vốn được bố trí. Tương tự Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Thiên cũng mới thi công hoàn thành 1 tuyến nước thải, 4 tuyến ống và 3 ao xử lý (chưa hoàn thiện); giá trị thi công ước khoảng 3,78 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 45% so với vốn được bố trí.

Ao hồ nuôi tôm chằng chịt, hệ lụy dẫn đến ô nhiễm môi trường

Ông Hoàng Nguyễn Vĩnh Lộc, Phó Giám đốc Ban ĐT&DX Phong Điền cho biết, hiện nay vốn đang dư ứng 6,8 tỷ đồng, nếu khó khăn về vốn các nhà thầu có đơn đề xuất nghiệm thu công trình chủ đầu tư sẽ giải ngân vốn để nhà thầu có tiền tiếp tục thi công...

Theo điều chỉnh hợp đồng, chủ đầu tư gia hạn cho Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Thiên đến ngày 20/9/2014 phải triển khai thi công lại, thế nhưng đến ngày 22/9. lúc chúng tôi đến vẫn không thấy bóng dáng của nhà thi công.

Liên quan đến vấn đề trên, chúng tôi liên lạc hơn 10 cuộc điện thoại với ông Trần Hậu Tuệ, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Thiên nhưng ông này không bắt máy. Ông Tô Huy Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương Mại Hà Mỹ Hưng thì cho biết: “Hiện, đơn vị đang tập kết vật liệu, tập trung nhân lực, cố gắng thi công hoàn thành trước thời gian chủ đầu tư gia hạn (30/10/2014)”.

Tinh thần của Sở Kế hoạch và Đầu tư qua trao đổi với ông Phan Thiên Định, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư là nhà thầu phải tuân thủ các điều khoản đã ký kết hợp đồng với chủ đầu tư, tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công; phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục hoàn ứng để bảo đảm giải ngân hết số vốn 7 tỷ đồng đã bố trí năm 2014. Đối với Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Thiên đến ngày 30/11/2014 phải thi công hoàn thành các hạng mục tương ứng với phần vốn đã bố trí. Đối với Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng phải thi công dứt điểm chậm nhất vào ngày 30/10/2014 và hoàn thành các thủ tục nghiệm thu thanh toán, hoàn ứng chậm nhất hết tháng 11/2014.

Bài, ảnh: Thanh Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP