Kinh tế Thông tin thị trường

02/06/2017 - 08:38

Người Mỹ "chuộng" hàng dệt may Việt Nam

Hàng dệt may là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Hoa kỳ lớn nhất với kim ngạch 4 tháng 2017 đạt 3,64 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 4/2017 đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 13,9% so với tháng trước, tương ứng tăng 464 triệu USD. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu 4 tháng/2017 đạt gần 12,45 tỷ USD, tăng 8,7%, tương ứng tăng hơn 1 tỷ USD, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất sang Hoa Kỳ trong 4 tháng/2017 đạt gần 10,53 tỷ USD, chiếm 84,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Trong đó, dẫn đầu tiếp tục là hàng dệt may, tiếp theo là giầy dép, điện thoại, gỗ và các sản phẩm gỗ; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện…

Cụ thể, hàng dệt may là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Hoa kỳ lớn nhất với kim ngạch 4 tháng 2017 đạt 3,64 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ đạt 11,45 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 48% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Tiếp đến, xuất khẩu giầy dép các loại 4 tháng/2017 đạt 1,51 tỷ USD, tăng 13,9,%. Năm 2016, xuất khẩu giầy dép các loại sang Hoa Kỳ đạt 4,48 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 34,5% tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép các loại của cả nước.

Điện thoại các loại và linh kiện 4 tháng 2017 đạt 1,39 tỷ USD, giảm 4,9%. Năm 2016, xuất khẩu nhóm hàng sang Hoa Kỳ đạt 4,3 tỷ USD, tăng 55%, chiếm tỷ trọng 12,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước.

Xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ 4 tháng 2017 đạt kim ngạch 959 triệu USD, tăng 16,1%. Năm 2016 đạt kim ngạch gần 2,83 tỷ USD, tăng 7%, chiếm tỷ trọng 40,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm của cả nước.

Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 4 tháng 2017 đạt 817 triệu USD, giảm nhẹ 0,4%. Năm 2016 đạt kim ngạch gần 2,9 tỷ USD, tăng 2,3%, chiếm tỷ trọng 15,3%.

Theo Doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP