Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

28/11/2016 - 20:56

Người dân phải có ý thức tự vươn lên thoát nghèo

TTH.VN - Chiều 28/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính có buổi làm việc với xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 và bàn một số giải pháp giảm nghèo bền vững trong thời gian đến.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính phát biểu tại buổi làm việc

Lộc Thủy là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tại huyện Phú Lộc. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 12,42 % (334 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 2,34% (63 hộ). Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,53%, còn 11,89% (321 hộ), hộ cận nghèo 2,29% (62 hộ). Theo lãnh đạo xã Lộc Thủy, tỷ lệ giảm nghèo ở địa phương còn thấp là do cơ cấu kinh tế của xã chủ yếu là nông nghiệp, nội lực để xã đầu tư giảm nghèo bền vững chưa có. Tỷ lệ hộ nghèo chủ yếu là hộ chính sách, không có khả năng tự làm kinh tế để thoát nghèo. Địa bàn của xã rộng, dân cư thưa thớt gây khó khăn trong việc rà soát, công tác tuyên truyền để người dân nắm mục đích, ý nghĩa của công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo còn hạn chế…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính nhấn mạnh, Lộc Thủy cần tiếp tục nâng cao công tác chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền nhận thức cho người dân. Mỗi một hộ nghèo phải hiểu được rằng người dân chính là chủ thể, vươn lên để thoát nghèo bền vững, không nên trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước. Không để tình trạng không muốn thoát nghèo diễn ra. Trong quá trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo cần chính xác, đúng người, đúng đối tượng, tránh người nghèo thực sự không được đưa vào, còn người có điều kiện lại đưa vào…

Tin, ảnh: Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP