22/12/2014 - 11:03

Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia mới giải ngân được 65%

TTH - Tính đến hết tháng 11-2014, tổng số nguồn vốn đã được giải ngân của 13 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (bao gồm chương trình việc làm và dạy nghề; giảm nghèo bền vững; y tế; dân số kế hoạch hóa gia đình; nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; văn hóa; giáo dục và đào tạo; phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống HIV/AIDS, xây dựng nông thôn mới và đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo) mới chỉ là 123.310 triệu đồng, bằng 65% so với kế hoạch.

Theo UBND tỉnh, hầu hết các chương trình đều đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đề ra nhưng tiến độ triển khai thực hiện còn chậm, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân các nguồn vốn đã được thông báo. Được biết, tổng nguồn vốn được giao cho các chương trình này trên địa bàn tỉnh là 124.928 triệu đồng và năm 2015, Thừa Thiên Huế sẽ được hỗ trợ 120.771 triệu đồng (bằng 96,7% so với 2014).

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP